Dane teleadresowe

Gmina Kornowac

Lokalizacja

woj. śląskie

pow. raciborski

Kornowac

Adres

ul. Raciborska 48

44-285 Kornowac

NIP

6391979757

Telefon

032 430 10 37

Telefon

032 430 10 38

Faks

032 430 13 33

Strona www

W liczbach

Obszar

26,3 km²

Stanowiska

Wójt

Grzegorz Niestrój

Sekretarz

Radosław Łuszcz

Skarbnik

Beata Orc

REGON

276258411

Nr konta

45 8455 0000 2001 0032 3095 0002

Adres skrytki EPUAP

/d47d32wssw/skrytka

Podstawa prawna

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Z 2002 r. Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra SWiA - http://www.bip.gov.pl/

Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

Mamy nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kornowac zapewni Państwu łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2012 02:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 880344
27 marca 2014 11:02 (Sylwia Kubica) - Aktualizacja danych.
14 listopada 2013 14:03 (Administrator) - Aktualizacja lokalizacji na mapie.
14 listopada 2013 14:02 (Administrator) - Aktualizacja danych.