Rejestry i ewidencje

1.      rejestr skarg i wniosków,

2.      rejestr upoważnień i pełnomocnictw,

3.      rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kornowac,

4.      rejestr Uchwał Rady Gminy Kornowac,

5.      ewidencja ludności,

6.      księgi stanu cywilnego – akty małżeństw,

7.      księgi stanu cywilnego  - akty urodzeń,

8.      księgi stanu cywilnego – akty zgonów,

9.      rejestr dowodów osobistych,

10.  rejestr wydanych dowodów osobistych,

11.  rejestr utraconych dowodów,

12.  rejestr wyborców,

13.  rejestr dróg gminnych,

14.  rejestr instytucji kultury,

15.  ewidencja działalności gospodarczej,

16.  ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków,

17.  rejestr umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych,

18.  ewidencja zbiorników bezodpływowych,

19.  rejestr zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych,

20.  ewidencja podatku od nieruchomości,

21.  ewidencja wymiaru podatków rolnego,

22.  rejestr zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,

23.  rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 

 

Udostępnianie rejestrów i ewidencji odbywa się w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2012 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4244
18 grudnia 2012 13:33 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
18 grudnia 2012 13:33 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
18 grudnia 2012 13:33 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.