Stowarzyszenie LYSKOR

Logo jednostki

Adres

Szkolna 7

44-295 Pstrążna

Telefon

(32) 440-76-01 Biuro

Telefon

(32) 440-76-02 Prezes Stowarzyszenia

Fax

(32) 440-76-01

O Stowarzyszeniu "LYSKOR"

W listopadzie 2004 roku Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków do Pilotażowego Programu Leader+. Gmina Lyski, jako jedna z nielicznych gmin w województwie śląskim, złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Schematu I. Projekt ten obejmuje swoim zasięgiem obszar gmin Lyski i Kornowac. Wspólne działanie gmin było podyktowane wymaganiami programu Leader+, który zakłada że projekty muszą obejmować obszar zamieszkiwany przez conajmniej 10 tys. mieszkańców. Drugą przesłanką wspólnego działania było powiązanie historyczne, społeczne i gospodarcze tych gmin. Przez wiele lat gminy te funkcjonowały jako jedna większa gmina. Projekt ten przyczynił się do jeszcze większego stopnia zacieśnienia sąsiedzkich stosunków między obiema gminami. Wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader+” Schemat I został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym w wyniku czego dnia 07.09.2005r. została podpisana umowa na jego realizację pomiędzy fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Wójtem Gminy Lyski Panem Grzegorzem Grytem.

Lokalna Grupa Działania "LYSKOR" została oficjalnie założona w dniu 5 stycznia 2006r. Obecnie skupia 59 członków.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2012 03:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1553
07 stycznia 2013 14:58 Radosław Łuszcz - Aktualizacja danych jednostki.
07 stycznia 2013 14:58 Radosław Łuszcz - Aktualizacja danych jednostki.
14 grudnia 2012 03:57 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.