Ogłoszenia aktualne

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 11 lutego 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 11 lutego 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Kornowac wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2025

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2025