Wybory samorządowe 2018

KOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO W KORNOWACU z dnia 21 września 2018 r. o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Urzędnik Wyborczy w Kornowacu powiadamia pełnomocników Komitetów Wyborczych, których zasięg działania obejmuje obszar gminy Kornowac, o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie dodatkowo zgłoszonych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych zostaną wyłonieni członkowie komisji w drodze publicznego losowania.

W celu uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Pełnomocnicy Wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 9. Zestawienie liczby brakujących osób
w obwodowych komisjach wyborczych stanowi załącznik nr 1 do Komunikatu.

Losowanie przeprowadza Urzędnik Wyborczy w Kornowacu  lub pracownik Urzędu Gminy Kornowac.

Zgłoszenia kandydata do losowania można dokonać w terminie do 25 września br. do godziny 15.00

Zgłoszenia są przyjmowane przez Urzędnika Wyborczego w Kornowacu lub pracownika Urzędu Gminy Kornowac od dnia 24 września 2018 r. do dnia 25 września 2018 r. – w godzinach urzędowania od godziny 7.15 do godziny 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kornowac z siedzibą w Kornowacu ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac pokój 6, tel . 32 4301037.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub kurierem, o dotrzymaniu terminu zgłoszenia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Urzędu Gminy Kornowac (art. 9 Kodeksu wyborczego), czyli do dnia 25 września 2018 r., do godziny 15.00.

Ze wzorem zgłoszenia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kornowac. Wzór formularza zgłoszenia umieszczony jest także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 10.00 w sali obrad Rady Gminy Kornowac.

Nieobecność Pełnomocników Wyborczych Komitetów Wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Zestawienie liczby brakujących osób w obwodowych komisjach wyborczych

OKW

Liczba brakujących osób

OKW nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania

2

OKW nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania

2

OKW nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania

3

OKW nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania

2

OKW nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania

3

OKW nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania

2

OKW nr 4 ds. przeprowadzenia głosowania

2

OKW nr 4 ds. ustalenia wyników głosowania

2

OKW nr 5 ds. przeprowadzenia głosowania

2

OKW nr 5 ds. ustalenia wyników głosowania

2

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2018 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Łuszcz
Ilość wyświetleń: 404
24 września 2018 10:30 (Radosław Łuszcz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2018 10:19 (Radosław Łuszcz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)