Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY KORNOWAC z dnia 6 maja 2019 roku o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

INFORMACJA

 WÓJTA GMINY KORNOWAC

z dnia 6 maja 2019 roku

 

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

 

         Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Kornowac powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Kornowac w terminie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. (między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony) w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:15 do 15:15 na pisemny wniosek wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).  

 

 

 

                                                                        Wójt Gminy Kornowac

                                                                                                                      Grzegorz Niestrój                                                                         

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2019 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Łuszcz
Ilość wyświetleń: 230
07 maja 2019 08:36 (Radosław Łuszcz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2019 08:36 (Radosław Łuszcz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 maja 2019 10:09 (Radosław Łuszcz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)