Komunikaty

Informacja dotycząca unieważnienia dowodów osobistych

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA UNIEWAŻNIENIA DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 

  1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
  2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
  3. z dniem zgonu posiadacz,
  4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
  5. po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności:

            -         zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym,

-         uszkodzenia dowodu osobistego,

-         upływu terminu ważności dowodu osobistego,

  1.  z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2012 00:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 703
27 grudnia 2012 00:38 (Administrator) - Dodanie dokumentu.