Komunikaty

Nabór na rachmistrza spisowego

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy w Kornowacu,

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.

(Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2010,

który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

 

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba, która:

  • ma ukończone 18 lat
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie (mile widziani są studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych i ekonomicznych);
  • jest godna zaufania;

Ponadto przy naborze kandydatów uwzględnia się następujące kryteria:

  • osoba zna biegle język polski, w tym również fachowe określenia z zakresu rolnictwa oraz posiada znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie;
  • jest sprawna fizycznie, posiada umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązania kontaktów, a także umie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych;
  • jest obowiązkowa, rzetelna i uprzejma;
  • posiada umiejętność organizacji pracy własnej;
  • posiada zdolność obsługi komputera (w czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, oprogramowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy);
  • zamieszkuje, pracuje lub pobiera naukę na terenie naszej gminy;

 

Podanie powinno zawierać dokładne dane adresowe kandydata oraz numer telefonu kontaktowego. Do podania należy dołączyć życiorys (CV), kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, a także oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Pisemne zgłoszenia należy składać do dnia 11.06.2010 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 ”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci na rachmistrzów zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Rachmistrze spisowi będą powoływani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie (kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie) oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2012 01:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 614
27 grudnia 2012 01:21 (Administrator) - Dodanie dokumentu.