Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.94.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.102.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.102.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych Data uchwały: 2020-06-17 Numer uchwały:...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.93.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym Data uchwały: 2020-06-17 Numer uchwały: W.0050.93.2020 Podjęta...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.92.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kornowac

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kornowac Data uchwały: 2020-06-10 Numer uchwały: W.0050.92.2020 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem ogłoszenia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.91.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kornowac

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kornowac Data uchwały: 2020-06-10 Numer uchwały: W.0050.91.2020 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem ogłoszenia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.90.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kornowac

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kornowac Data uchwały: 2020-06-10 Numer uchwały: W.0050.90.2020 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem wydania

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.89.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącą własność Gminy Kornowac

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącą własność Gminy Kornowac Data uchwały: 2020-06-10 Numer uchwały: W.0050.89.2020 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem wydania

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.88.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2020 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2020 rok Data uchwały: 2020-06-10 Numer uchwały: W.0050.88.2020 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.87.2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru uzupełniającego w ramach projektu "Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych"

w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru uzupełniającego w ramach projektu "Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" Data uchwały: 2020-06-05 Numer uchwały: W.0050.87.2020 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.86.2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w Przedszkolu Publicznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w sprawie: wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w Przedszkolu Publicznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Data uchwały: 2020-06-05 Numer uchwały: W.0050.86.2020 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.85.2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w Przedszkolu Publicznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w sprawie: wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w Przedszkolu Publicznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Data uchwały: 2020-06-05 Numer uchwały: W.0050.85.2020 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia