Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.84.2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na sprzedaż samochodu strażackiego marki Lublin II stanowiącego własność Gminy Kornowac

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na sprzedaż samochodu strażackiego marki Lublin II stanowiącego własność Gminy Kornowac Data uchwały: 2019-09-12 Numer uchwały: W.0050.84.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.83.2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2019 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2019 rok Data uchwały: 2019-09-11 Numer uchwały: W.0050.83.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.82.2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. Data uchwały: 2019-09-05 Numer uchwały: W.0050.82.2019 Podjęta...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.81.2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zorganizowania i przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu strażackiego marki Lublin II stanowiącego własność Gminy Kornowac

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zorganizowania i przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu strażackiego marki Lublin II stanowiącego własność Gminy Kornowac Data uchwały: 2019-09-03 Numer uchwały: W.0050.81.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.80.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2019 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2019 rok Data uchwały: 2019-08-30 Numer uchwały: W.0050.80.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.79.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kornowac za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kornowac za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Data uchwały: 2019-08-30 Numer uchwały: W.0050.79.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.78.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat Data uchwały: 2019-08-26 Numer uchwały: W.0050.78.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podpisania

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.77.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Pani Weroniki Żymełka

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Pani Weroniki Żymełka Data uchwały: 2019-08-14 Numer uchwały: W.0050.77.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.76.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli wyłącznie w formie elektronicznej

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli wyłącznie w formie elektronicznej Data uchwały: 2019-08-12 Numer uchwały: W.0050.76.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.75.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W ŁAŃCACH (ŁĄCZNIK UL. STRAŻACKIEJ I BOREK"

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W ŁAŃCACH (ŁĄCZNIK UL. STRAŻACKIEJ I BOREK" Data uchwały: 2019-08-12 Numer uchwały: W.0050.75.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia...