Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.64.2018 z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu za 2017 rok

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu za 2017 rok Data uchwały: 2018-05-09 Numer uchwały: W.0050.64.2018 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.63.2018 z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za rok 2017

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za rok 2017 Data uchwały: 2018-05-09 Numer uchwały: W.0050.63.2018 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie:...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.62.2018 z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 7 lat i 10 lat w trybie bezprzetargowym

w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 7 lat i 10 lat w trybie bezprzetargowym Data uchwały: 2018-05-07 Numer...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.61.2018 z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2018 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2018 rok Data uchwały: 2018-05-07 Numer uchwały: W.0050.61.2018 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia ...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.60.2018 z dnia 26 kwiatnia 2018 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2018 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2018 rok Data uchwały: 2018-04-26 Numer uchwały: W.0050.60.2018 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia ...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.59.2018 z dnia 25 kwiatnia 2018 r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Rzuchowie na rzecz Gminy Kornowac

w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Rzuchowie na rzecz Gminy Kornowac Data uchwały: 2018-04-25 Numer uchwały: W.0050.59.2018 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.57.2018 z dnia 23 kwiatnia 2018 r. w sprawie: zakończenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie podziału Gminy Kornowac na stałe obwody głosowania

w sprawie: zakończenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie podziału Gminy Kornowac na stałe obwody głosowania Data uchwały: 2018-04-23 Numer uchwały: W.0050.57.2018 Podjęta...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.56.2018 z dnia 20 kwiatnia 2018 r. w sprawie: powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych lub przy wykonaniu polowania z wniosku Pana Jacka Gorywody

w sprawie: powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych lub przy wykonaniu polowania z wniosku Pana...