Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.63.2019 z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu i Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowie

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu i Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowie Data uchwały: 2019-06-06 Numer uchwały: W.0050.63.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podpisania

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.62.2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobyli za 2018 rok

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobyli za 2018 rok Data uchwały: 2019-06-05 Numer uchwały: W.0050.62.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.61.2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za rok 2018

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za rok 2018 Data uchwały: 2019-05-31 Numer uchwały: W.0050.61.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.60.2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2019-2028

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2019-2028 Data uchwały: 2019-05-31 Numer uchwały: W.0050.60.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.59.2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2019 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2019 rok Data uchwały: 2019-05-31 Numer uchwały: W.0050.59.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.58.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości Data uchwały: 2019-05-29 Numer uchwały: W.0050.58.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podpisania

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.57.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Data uchwały: 2019-05-29 Numer uchwały: W.0050.57.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podpisania

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.56.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie Gminy Kornowac

w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie Gminy Kornowac Data uchwały: 2019-05-24 Numer uchwały: W.0050.56.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.55.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYMIANA WODOCIĄGU NA UL. STAROWIEJSKIEJ W KORNOWACU”

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYMIANA WODOCIĄGU NA UL. STAROWIEJSKIEJ W KORNOWACU” Data uchwały: 2019-05-24 Numer uchwały: W.0050.55.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia ...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.54.2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent ds. ochrony gruntów i przyrody

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent ds. ochrony gruntów i przyrody Data uchwały: 2019-05-16 Numer uchwały: W.0050.54.2019 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia