Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.73.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok Data uchwały: 2017-08-31 Numer uchwały: W.0050.73.2017 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem 01 września 2017 r. ...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.72.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok Data uchwały: 2017-08-31 Numer uchwały: W.0050.72.2017 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia ...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.70.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr W.0050.8.2007 Wójta Gminy Kornowac z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kornowac

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr W.0050.8.2007 Wójta Gminy Kornowac z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kornowac Data...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.69.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok Data uchwały: 2017-08-22 Numer uchwały: W.0050.69.2017 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia ...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.68.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok Data uchwały: 2017-08-21 Numer uchwały: W.0050.68.2017 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia ...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.67.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kornowac za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kornowac za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Data...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.66.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok Data uchwały: 2017-08-16 Numer uchwały: W.0050.66.2017 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia ...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.65.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie: wykonania Uchwały Nr XXV.176.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

w sprawie: wykonania Uchwały Nr XXV.176.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Data...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.64.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr W.0050.76.2012 Wójta Gminy Kornowac z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kornowac

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr W.0050.76.2012 Wójta Gminy Kornowac z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kornowac Data uchwały: 2017-08-10 Numer uchwały: W.0050.64.2017 Podjęta...