Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.37.2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: zakończenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kornowac w 2018 roku

w sprawie: zakończenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kornowac w...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.36.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: zakończenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kornowac na lata 2018-2020

w sprawie: zakończenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kornowac na lata...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.35.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: zakończenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac

w sprawie: zakończenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac Data...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.33.2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie podziału Gminy Kornowac na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie podziału Gminy Kornowac na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.32.2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: zasad organizacji dyżuru wakacyjnego przedszkoli Gminy Kornowac

w sprawie: zasad organizacji dyżuru wakacyjnego przedszkoli Gminy Kornowac Data uchwały: 2018-03-16 Numer uchwały: W.0050.32.2018 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z...