Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.102.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: zakończenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

w sprawie: zakończenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.101.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny Data uchwały: 2017-11-21 Numer uchwały: W.0050.101.2017 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.99.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac Data uchwały: 2017-11-20 Numer uchwały: W.0050.99.2017 Podjęta...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.98.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok

w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok Data uchwały: 2017-11-20 Numer uchwały: W.0050.98.2017 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia ...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.97.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kornowac na lata 2018-2028

w sprawie: przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kornowac na lata 2018-2028 Data uchwały: 2017-11-15 Numer uchwały: W.0050.97.2017 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie:...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.96.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Kornowac na 2018 rok

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Kornowac na 2018 rok Data uchwały: 2017-11-15 Numer uchwały: W.0050.96.2017 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia ...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.95.2017 z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie: udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kornowacu

w sprawie: udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kornowacu Data uchwały: 2017-11-08 Numer uchwały: W.0050.95.2017 Podjęta przez: Wójta Gminy Kornowac Uchwała wchodzi w życie: z dniem podjęcia ...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.94.2017 z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0050.101.2012 dotyczącego organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Gminie Kornowac

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0050.101.2012 dotyczącego organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Gminie Kornowac Data uchwały: 2017-11-08 Numer uchwały: W.0050.94.2017 Podjęta przez: Wójta Gminy...

Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac Nr W.0050.93.2017 z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kornowac w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Data uchwały: 2017-11-08 Numer uchwały: W.0050.93.2017 Podjęta przez:...