Przetargi - rozstrzygnięte (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ OBEJŚCIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Zamawiający: Gmina Kornowac Tytuł przetargu: MODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ OBEJŚCIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM CPV: CPV 45223320-5 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne CPV 45262520-2 - Roboty murarskie ...

Akcja zima 2009/2010 - Rozstrzygnięcie przetargu

Przetarg unieważniono ze względu na brak ofert spełniających art. 89 pkt 1 ppkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kornowac, dnia 6.10.2009 r. P/602/08/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i. zamawiający Nazwa: GMINA KORNOWAC Adres pocztowy: UL. RACIBORSKA 48 Miejscowość: KORNOWAC Kod pocztowy: 44-285 Województwo: ŚLĄSKIE Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: MARIAN ROGOŚ Tel.: 032...