Przetargi - rozstrzygnięte (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Akcja zima 2009/2010

Zamawiający: Gmina Kornowac Tytuł przetargu: Akcja zima 2009/2010 CPV: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro Warunki

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŁAŃCACH

Zamawiający: Gmina Kornowac Tytuł przetargu: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŁAŃCACH CPV: CPV 45520000-9 CPV 45400000-4 CPV 45311000-3 CPV 45331100-7 CPV 45332300-6 CPV 45331200-8

MODERNIZACJA I ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KORNOWACU

MODERNIZACJA I ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KORNOWACU Zamawiający: Gmina Kornowac Tytuł przetargu: MODERNIZACJA I ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KORNOWACU CPV: 45233123-7

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac realizowana w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL na lata 2007-2013 - pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający: Gmina Kornowac Tytuł przetargu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac realizowana w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL na lata 2007-2013 - pełnienie nadzoru inwestorskiego CPV: