Przetargi - rozstrzygnięte (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych - Zadanie 1, 2, 3

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych - Zadanie 1, 2, 3 Zamawiający: Urząd Gminy Kornowac Tytuł przetargu: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych - Zadanie 1, 2, 3 CPV:

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych - Rozstrzygnięcie przetargu

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinalizowanie zamówienia.

Remonty cząstkowe dróg w Gminie Kornowac

Zamawiający: Urząd Gminy Kornowac Tytuł przetargu: Remonty cząstkowe dróg w Gminie Kornowac CPV: 45233142-6 90210000-2 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych. Zad. 1,2

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych. zad. 1,2 Zamawiający: Urząd Gminy Kornowac Tytuł przetargu: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych. zad. 1,2 CPV: 45233123 E019-9

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych

Zamawiający: Urząd Gminy Kornowac Tytuł przetargu: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych CPV: 45233123 Tryb zamówienia: Przetarg nieogran