Przetargi - rozstrzygnięte

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Kornowac, dnia 6.10.2009 r.

 

 

 

P/602/08/09   

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

i. zamawiający

 

Nazwa:               GMINA KORNOWAC

 

 

Adres pocztowy: UL. RACIBORSKA 48

 

 

Miejscowość:      KORNOWAC

 

Kod pocztowy:

44-285                   

 

Województwo: ŚLĄSKIE

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

MARIAN ROGOŚ

Tel.:  032 4301037

 

E-mail:  ugmar@poczta.onet.pl

 

 

Fax:  032 4301333

 

 

Adresy internetowe: www.kornowac.bip.net.pl

 

 

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

W ŁAŃCACH

II.2) Określenie przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku przedszkola w Łańcach.

2.        Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV 45520000-9

CPV 45400000-4

CPV 45311000-3

CPV  45331100-7

CPV 45332300-6

CPV 45331200-8

  1. Zakres zamówienia obejmuje:

1)          Roboty budowlane:

·         Rozbiórka dachu z wykonaniem nowego 337 m2

·         Ocieplenie poddasza

·         Rozbiórka stropu drewnianego 247 m2

·         Wykonanie stropu WPS 135 m2

·         Wymiana okien i drzwi

·         Roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie i towarzyszące

2)          Roboty instalacyjne:

·         Instalacja wod. – kan.

·         Instalacja wentylacji mechanicznej

·        Instalacja elektryczna

·         Kotłownia olejowa z instalacją  c.o., i  kolektorami słonecznymi.

 III. RODZAJ I TRYB ZAMÓWIENIA

III.1)  Rodzaj zamówienia :           robota budowlana

III.2)   Tryb udzielania zamówienia :    przetarg nieograniczony

IV. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

IV.1) Nazwa i adres wykonawcy

 

Nazwa: SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA W RYBNIKU

 

 

Adres pocztowy lidera konsorcjum:  ul. Wysoka 15/17

 

 

Miejscowość:   Rybnik

Kod pocztowy:

44-200 Rybnik

Kraj/województwo:

POLSKA/ŚLĄSKIE

 

E-mail: srzwryb@wp.pl

 

 

Tel.:  032 4223133

 

 

Adres internetowy (URL):

 

Fax:  032 4223133

 

 

IV.2) Cena wybranej oferty:­­­­­­­­­­­­­­ 

 

 

1 020 840,77 zł. (brutto)., tj. 100,00 pkt.

 

 

IV.2) Uzasadnienie wyboru:   Oferta która otrzymała w kryterium cena – 100,00 pkt.                       Oferta z najniższą ceną.

 

IV.3) W postępowaniu złożono 5 ofert,

V. W POSTĘPOWANIU  ZŁOŻYŁY OFERTY NASTĘPUJĄCE FIRMY Z  NASTĘPUJACYMI CENAMI I OTRZYMAŁY NASTĘPUJĄCĄ ILOŚĆ  PKT:

Nr. oferty

Nazwa firmy i adres

Cena w zł/ilość pkt.

1

„KAZBUD”Sp. z o.o. ; 43-254 Warszowice  ul. Pszczyńska 39

 

oferta odrzucona art.89 pkt 2 Pzp

2

Konsorcjum firm:”REMONT-EX”Marek Gajewski ; 44-200 Rybnik  ul. Larysza11, „SGS SERVICE” ; 47-400 Racibórz  ul. Kozielska 5

 

1.068.291,47 zł .  pkt 95,56

 

3

Centrum Budowlane „DUDA” Piotr Duda ; 48-130 Kietrz  ul. Długa 13

 

1.062.731,26 zł.   pkt 96,06

 

4

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Rybniku ; 44-200 Rybnik, ul. Wysoka 15/17

 

1.020.840,77 zł.  pkt 100,00

 

5

Usługi Ciepłownicze i Remontowe Jan Krzemiński ; 47-400 Racibórz ,  ul. Rudzka 103

 

1.176.258,21 zł.     pkt 86,79   

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Kornowac

                                                                                                                          Józef Stukator                                                                                                                         ...............................................

                                                                                       podpis zamawiającego

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 06:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 730
21 grudnia 2012 06:10 (Administrator) - Dodanie dokumentu.