Przetargi - rozstrzygnięte

Akcja zima 2009/2010

Zamawiający:
Gmina Kornowac

Tytuł przetargu:
Akcja zima 2009/2010

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy,
posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności , niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał ekonomiczny i techniczny , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
posiadają aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej.


Termin realizacji:
od 15.11.2009 r. do 15.03.2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Gilbert Kramarczyk

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzedu Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac


Oferty można składać do:
2009-09-30 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2009-09-30 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Narad Urzędu Gminy Kornowac

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 624
21 grudnia 2012 12:09 (Administrator) - Dodanie załącznika [za³2oœwiadczenie.odt] do dokumentu.
21 grudnia 2012 12:09 (Administrator) - Dodanie załącznika [warunki_uczestnictwa_200910.odt] do dokumentu.
21 grudnia 2012 12:09 (Administrator) - Dodanie załącznika [umowa_zima_200910.odt] do dokumentu.