Ogłoszenia aktualne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenia o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kornowac w roku 2018

1. Ogłasza się nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań...