Lobbing

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA WÓJTA GMINY KORNOWAC W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W 2018 R. WOBEC WÓJTA GMINY KORNOWAC PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ

Kornowac, dnia 27-02-2019 r. Informacja Wójta Gminy Kornowac w sprawie działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Kornowac przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 248)...

Informacja Wójta Gminy Kornowac w sprawie działań podejmowanych w 2017 r. wobec Wójta Gminy Kornowac przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Kornowac, dnia 14-02-2018 r. Informacja Wójta Gminy Kornowac w sprawie działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Kornowac przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 248)...

Informacja Wójta Gminy Kornowac w sprawie działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Kornowac przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Kornowac, dnia 13-02-2017 r. Informacja Wójta Gminy Kornowac w sprawie działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Kornowac przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz....