Lobbing

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Kornowac w sprawie działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Kornowac przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Kornowac, dnia 13-02-2017 r. Informacja Wójta Gminy Kornowac w sprawie działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Kornowac przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz....